Generalforsamling


Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i xxx måned. Her behandles årets regnskab, kommende års budget samt indkommende foreslag


Referater fra seneste generalforsamlinger:


2016, 2015, 2014