Amager Jazzklub

Referat af generalforsamling i Amager Jazzklub d. 21.3. 2017 afholdt på  loftet.


  1. Valg af dirigent og referent. Sven Madsen blev valgt som dirigent og Kirsten som referent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var sket med korrekt varsel.


  1. Formanden fremlagde sin beretning, som blev godkendt.


  1. Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.


  1. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer.


  1. Kontingentet forbliver uændret 250,00 kr. for sæsonen 17/18.


  1. Der var ikke lavet noget budget for sæson 17/18 pga. uvisheden omkring tilskud og evt. sponsorater. Der vil blive udarbejdet et budget, når den økonomiske situation er mere afklaret.


  1. Formanden Else Mikkelen var på valg og modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem Benny Rasmussen var på valg og modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem Kirsten Haugaard   var  på valg og modtog genvalg. Suppleant Knud Stonor modtog genvalg. Suppleant Ivan Berggren modtog ikke genvalg. Finn Frydendal Larssen blev valgt som ny Suppleant.


  1. Revisor Karsten Koch modtog genvalg. Revisorsuppleant Sven Madsen modtog genvalg.


  1. Evt. pga. den truende økonomiske situation kom der forskellige forslag fra medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Der nævntes sparegris ved kassen, frivillige indbetalinger, støtteaktier med mere.  Lars ønskede også input fra medlemmer vedrørende bands med 3-4 personer. Christian oplyste, at han arbejdede med ansøgninger til forskellige fonde.

       

Formanden takkede for fremmødet samt for god ro og orden.


Copyright © Amager Jazzklub